شماره کشور انوع ویزا مدت زمان مدارک مورد نیاز

  ویزای   آذربایجان

 توریستی   عادی         توریستی   فوری         

        3 تا 5 روز کاری 

         1 روز کاری

 

 اصل فرم تقاضای ویزا-اصل گذرنامه به همراه کپی از تمام صفحات و یا   اصل مدارک عبور به همراه کپی -دو قطعه عکس 4*3-کپی از بیمه نامه   مسافرتی یا پزشکی -فیش واریزی هزینه صدور ویزا -فرم پر شده دعوت   از اتباع خارجی(مدرکی که هدف سفر را مشخص کند )-ویزای افراد زیر   18سال:کپی از گواهی تولد-کپی از اجازه رسمی والدین یا نمایندگان قانونی   آنها و مدرک  شناسایی -(همه ی این مدارک باید به تایید  دفترخانه رسمی   رسیده باشد)-  گذرنامه شما باید 6 ماه اعتبار داشته   باشد  

 ویزا   آفریقا   جنوبی

 عادی سینگل   7 تا 10 روز کاری

  فرم پر شده با خودکار مشکی - دوقطعه عکس 5*3 در 5*4 زمینه سفید که قبل از 6 ماه گرفته شود-پاسپورت که می بایست حداقل 3 ماه از تاریخ برگشت اعتبار داشته باشد-کپی از صفحات 2و 3 و کپی از ویزاهای گذشته آفریقای جنوبی-نامه کاری یا   شغلی از طرف کارفرما که می بایست امضاءو مهر شده دارای تاریخ باشد و تاریخ   سفر و قصد سفر و گردشگری می باشد را به همراه پاسپورت به زبان انگلیسی در سر   برگ توضیح دهد.شماره تلفن و آدرس شرکت نیز در نامه ذکر شده باشد.-برای افرادی   که شغل آزاد یا خود اشتغالی دارند ترجمه انگلیسی پروانه کسب لازم است.برای کودکان   زیر 18 سال امضاء پدر و مادر هر دو می بایست در فرم اپلیکیشن ویزا باشد- مدرک   مبنی بر حضانت یا سرپرست بودن،ترجمه ی شناسنامه کودک لازم است.(شخصی که با   یک دختر یا پسر آفریقایی ازدواج کرده باشند سند ازدواج،کپی سند ازدواج،کپی کارت   شناسایی فرد آفریقایی دارای مهر اداره ی پلیس باشد.-بلیط و رزرو هتل یا وچر و   برنامه سفر-مدارک بانکی و ریز گردش 3 ماهه اخیر به زبان انگلیسی که 10 روز از   آن بیشتر نگذشته باشد و باید مهر بانکی داشته باشد.

 -حضور شخص جهت انگشت نگاری الزامی است و اثر انگشت با شست   دست چپ انجام می شود

 ویزا   اروپا /   شنگن

عادی سینگل 14تا120 روزکاری

 2 قطعه عکس 3.5 * 4.5 رنگی جدید زمینه كاملا سفید تمام رخ که 80% عکس صورت باشد.
- اصل و کپی شناسنامه به همراه ترجمه آن توسط دار الترجمه رسمی
- اصل پاسپورت یا گذرنامه (امضا شده) با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور به همراه کپی از صفحه ماقبل از 1 تا 5
-اصل پاسپورت یا گذرنامه های قبلی باطل شده به همراه کپی کلیه ویزاهای قبلی اخذ شده
-دعوت نامه
-اصل کارت ملی
- تکمیل فرم مشخصات فردی (لیست درخواست اپلیکیشن فرم ویزا که فرم استاندارد است ولی برای هر کشور فرق می کند وباید به صورت زبان انگلیسی یا کشور مقصد پر باشد)
-رزرو بلیط هواپیما
-رزرو یا پیش پرداخت هتل
-بیمه نامه (حداقل پوشش بیمه30هزار یورومی باشد)
"بیمه نامه، هتل و بلیط هواپیما باید همدیگر را پوشش دهند"
- اصل سند ملکی، سوله، زمین، خودرو، اسناد خرید سهام و سایر مدارک ترجمه شده و مورد قبول دیگر به نام مسافر یا همسر مسافر به زبان لاتین ( در صورت موجود بودن بیشتر از یک سند)
- در صورتی که سند به نام همسر مسافر باشد کپی از تمام صفحات شناسنامه همسر الزامی است.
-گواهی مانده حساب بانکی آن با تاییدیه امور بین الملل
-پرینت گردش حساب 3 ماهه یا6 ماهه  حساب بانکی (حساب جاری) و انواع حسابهای دیگر به زبان انگلیسی با مانده حداقل 150ميليون تومان
-ارائه چک و یا ضمانت نامه بانکی بابت ضمانت برگشت از سفر
افراد متاهل: 150 تا 500 میلیون تومان
افرد مجرد: 200 تا 700 میلیون تومان و بیشتر
-اصل مدرک شغلی
مشاغل خصوصی: (جواز کسب-پروانه بهره برداری-گواهینامه فعالیت صنعتی-جواز مطب-کارت بازرگانی-آگهی تاسیس و تغییرات - معرفی نامه یا هر سندی که اثبات کننده شغل متقاضی باشد)
مشاغل دولتی: (معرفی نامه از محل کار با ذکر سمت شغلی به همراه اصل لیست بیمه و 3 عدد از آخرین فیشهای حقوقی- حكم كارگزيني –كارت يا حكم بازنشستگي- براي دانش آموزان و دانشجويان گواهي اشتغال به تحصيل)
گزارش بیمه تامین اجتماعی و سابقه ومدارک مثبت هر دو دوز واکسن کرونا
-مدارک و ودیعه از زمان اقدام برای ویزا تا زمان برگشت از سفر بصورت امانت می ماند.
*کلیه مدارک ومستندات ترجمه شده همراه مهر وزارت امور خارجه باشد.
حضورخود مسافردر تاریخهای مشخص شده درسفارت به جهت مصاحبه  حضوری الزامی میباشد.

 

  ویزا   ازبکستان

 15 روزه   توریستی   عادی 14 روز کاری  اصل پاسپورت با شش ماه اعتبار به بالا + 1 قطعه عکس 4*6رنگی زمینه   سفید+بلیط هواپیما+ واچرهتل + گواهی اشتغال به کار +تاریخ شروع ویزا   (تاریخ سفر)
 15 روزه   توریستی   فوری 7 روز کاری
 یک ماهه   تجاری 20 روز کاری

 ویزا   استرالیا

عادی سینگل 15 تا 20 روز کاری  کلیه مدارک مدارک ویزا شینگن میباشد، با توجه به اینکه حتما باید مسافر حداقل 1 یا 2 ویزای شینگن در پاسپورت داشته باشد.

 ویزا   اکراین

 توریستی 15 روز کاری  اصل پاسپورت +اصل شناسنامه + پرینت مانده حساب 60 میلیون تومانی به  ازا هرنفر +گواهی اشتغال بکار(به زبان فارسی) +فرم مشخصات فردی

 ویزا   اندونزی

عادی 7 تا 10 روز کاری  اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار به بالا+تکمیل فرم درخواست+ دو قطعه   عکس رنگی4 × 3 با زمینه سفید+ کپی کارت ملی + کپی شناسنامه صفحه   اول و دوم +نامه منوط به تمکن مالی و پرینت گردش حساب بانکی + بلیط   + واچر هتل
 

 ویزا

 ایران

یک ماهه 10 روز کاری  اسکن پاسپورت مهمان + اسکن شناسنامه و کارت ملی میزبان + فرم   اطلاعات مسافر

 ویزا   برزیل

عادی تا 10روز کاری  اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار +تکمیل فرم تقاضای ویزا+دو قطعه عکس   در ابعاد 6*4 با ضمینه سفید+ترجمه تمام صفحات شناسنامه+گواهی اشتغال   به کار و یا تحصیل به لاتین+پرینت حساب بانکی گردش 3 ماهه حداقل   موجودی 80 میلیون تومان به لاتین+جواز کسب و یا ثبت شرکت +فرم   تمکن   مالی و گردش 3 ماه آخر+رزرو بلیط هواپیما +واچر هتل 

 ویزا   بلغارستان

عادی تا 10 روز کاری  اصل پاسپورت + دو قطعه عکس 4 × 3 + کپی کارت ملی + کپی   شناسنامه  صفحه اول و دوم + گواهی حساب بانک به لاتین + بلیط +واچر  هتل . 
 حضور مسافر به جهت انگشت نگاری در تاریخ مشخص شده از طرف   سفارت  الزامی میباشد.

 ویزا   تاجیکستان

 یک ماهه   عادی 10 تا 7 روز کاری  اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس4*3 + مشخصات فردی
 یک ماهه   فوری تا 2 روز کاری
 یک ماهه   دانشجویی 10 تا 7 روز کاری
 یک ماهه   تجاری 10 تا 7 روز کاری

 ویزا

 تایلند

 عادی سینگل تا 3 روز کاری  اصل پاسپورت + یک قطعه عکس تمام رخ رنگی + کپی شناسنامه + کپی   کارت ملی + مشخصات فردی +حساب بانکی+تمکن مالی با حداقل   موجودی 4 میلیون تومان +آدرس ایمیل مسافر + رزرو هتل + بلیت 
 (حضور مسافر در ایران الزامی است.) 
 در صورت عدم صدور ویزا، هزینه پرداخت شده، توسط سفارت مسترد   نخواهد شد.
 6 ماهه مولتی

 ویزا   ترکمنستان

توریستی عادی 20 روز کاری  اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 6*5 + مشخصات فردی 
 جهت رجیستر در ترکمنستان رزرو هتل و ارائه 2 قطعه عکس 6*5   الزامی   است. 
 در صورت داشتن ویزای قبلی ترکمنستان در پاسپورت قبلی، حتما کپی آنرا    ارسال کنید. 
 ویزای ترکمنستان به مقصد شهر عشق آباد میباشد.جهت سفر به شهرهای   دیگر  ترکمنستان نام شهر مورد نظر هنگام درخواست ویزا باید به صورت   کتبی قید  شود. 
 ورودی ازمرز باجگیران میباشد.
 توریستی نیمه   فوری 15 روز کاری
توریستی فوری 10 روز کاری
 

 ویزا

 ترکیه

 ندارد در بدو ورود اصل پاسپورت

 ویزا

 چین

 توریستی   گروهی عادی 7 روز کاری  اصل پاسپورت (داشتن 3صفحه خالی الزامی است.) + حتما 2 قطعه عکس   رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه سفید بدون عینک ( عکس ارسالی باید کاملا با   عکس پاسپورت منطبق باشد) 
 کپی شناسنامه صفحه اول و دوم با نام همسر و فرزندان و در صورت مجرد   بودن نام پدر و مادر 
 مشخصات کامل فردی (آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه   (ذکر  کد پستی الزامی است.)) 
 تمکن مالی به انگلیسی حداقل 80 میلیون تومان 
 ویزای توریستی انفرادی عادی تمکن مالی لازم ندارد. 
 برای ویزای گروهی حداقل باید 5 نفر باشند.
 توریستی   گروهی فوری 7 روز کاری
 توریستی   انفرادی عادی 30 روز کاری

 ویزا

 امارات   متحده عربی(دبی)

 10روزه عادی 3ساعت تا 2 روز کاری

 اسکن رنگی پاسپورت +اسکن یک قطعه عکس4*3

اسکن صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا، از روز بعد از دریافت مدارک   خواهد بود. 
 ویزای یک ماهه قابل تمدید است.

14روزه فوری 3ساعت تا 3 روز کاری
یک ماهه عادی 7 روز کاری
3 ماهه سینگل 5 روز کاری
3 ماهه مولتی 5 روز کاری
 14روزه عادی (اتباع خاجی) 6 تا 7 روز کاری

 ویزا   روسیه

 15 روزه   توریستی   عادی 8 روز کاری  اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار به بالا  به همراه دو صفحه خالی+ یک   قطعه عکس 4*3 با زمینه سفید + شناسنامه متقاضی ویزا به همراه تر جمه   انگلیسی + یک نسخه فرم تقاضای ویزا+تکمیل فرم + بلیت رفت و برگشت   ( OK )+رزرو هتل +بیمه مسافرتی+ گواهی  اشتغال بکار با ذکر حقوق و   موافقت با مرخصی.
 "جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است." 
 ( ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود). 
 مبدا پرواز از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر   دیگری از روسیه به جز مسکو، دچار مشکل و دیپورت خواهد شد. 
 ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
 15 روزه   توریستی   فوری 3 روز کاری
 یک ماهه   تجاری عادی 20 روز کاری
 یک ماهه   تجاری فوری 15 روز کاری
 3 ماهه   تجاری   سینگل عادی 20 روز کاری
 3 ماهه   تجاری   سینگل فوری 15 روز کاری
 3 ماهه   تجاری دبل   عادی 20 روز کاری
 3 ماهه   تجاری دبل   فوری 15 روز کاری
 یکساله   تجاری مولتی 30 تا 25 روز کاری
 

 ویزا   ارمنستان

 ندارد در بدو ورود اصل پاسپورت

 ویزا

 ژاپن

 توریستی 15 تا 20 روز کاری  اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار 
 یک قطعه عکس 5*4 پشت زمینه سفید 
 کپی ازتمام صفحات شناسنامه ترجمه شده 
 گواهی اشتغال به کار ترجمه شده کپی از جواز کسب یا روزنامه رسمی   ترجمه شده (کلیه مدارک شنگن لازم است)
 پرینت بانکی 3 ماه اخیر به ازای هر نفر حداقل 375 میلیون تومان
 

 ویزا   سریلانکا

 ندارد در بدو ورود اصل پاسپورت
 

 ویزا   سنگاپور

 عادی 7 روز کاری  گذرنامه با اعتبار 6ماه اعتبار+ یک قطعه عکس زمینه   سفید+شناسنامه+کارت ملی +آدرس کامل محل سکونت،محل کار و عنوان   شغلی متقاضی +واچر هتل+بلیط رفت و برگشت 

 ویزا

عراق

 یک ماهه   توریستی 1 تا 2 روز کاری  اصل پاسپورت  با 6 ماه اعتبار+ 2 قطعه عکس 4*3با زمینه سفید+مدارک   شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

 ویزا   قبرس   اروپایی

 عادی 7 روز کاری  اصل پاسپورت+2 قطعه عکس 6*4 گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی    پرینت بانکی 6 ماه آخر با مهر امضا شعبه (با حداقل 75میلیون) 
 فرم مشخصات فردی کلیه مدارک شنگن
 

 ویزا   قرقیزستان 

 15 روزه   توریستی   عادی 20 روز کاری  اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار به بالا + یک قطعه عکس جدید رنگی زمینه   روشن تمام رخ +مشخصات فردی
 15 روزه   توریستی   فوری 15 روز کاری
 یک ماهه   توریستی   عادی 20 روز کاری
 یک ماهه   توریستی   فوری 15 روز کاری
 یک ماهه   تجاری 15 روز کاری
   ویزا  قزاقستان  یک ماهه   توریستی   عادی 15 روز کاری  اصل پاسپورت + 2قطعه عکس4*3 + مشخصات فردی شامل :آدرس -   محل  کار -محل سکونت - شماره تلفن-اصل و کپی کارت ملی -+   مشخصات   پرواز و نام هتل محل اقامت در قزاقستان 
 مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداه پلیس   رجیستر شود. 
 در ویزای 3 ماهه در هر بار ورود 30 روز اجازه اقامت دارد.
 یک ماهه   توریستی   فوری 10 روز کاری
 دو ماهه   توریستی   دوبار ورود عادی 15 روز کاری
 دو ماهه   توریستی   دوبار ورود   فوری 10 روز کاری
 یک ماهه   تجاری عادی 15 روز کاری
 سه ماهه   توریستی 3   بار ورود 15 روز کاری

 ویزا

 کره   جنوبی

 عادی 7 روز کاری  اصل گذر نامه معتبر با 7 ماه اعتبار از تاریخ حرکت(امضا شده). 
 اصل شناسنامه وکارت ملی-2 قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید -گواهی   اشتغال بکار -پرینت بانکی 3 ماهه با مهر و امضا بانک

 ویزا

 کوبا

 عادی 7 روز کاری  اصل پاسپورت+دو قطعه عکس6*4رنگی+تمکن مالی با حداقل موجودی   60 میلیون تومان و گردش 3 ماهه ی آخر حساب به انگلیسی +بیمه   مسافرتی+چک ضمانت 45 میلیونی + گواهی اشتغال به کاریا جواز کسب      ترجمه شده انگلیسی 
 

 ویزا   گرجستان

 ندارد در بدو ورود اصل پاسپورت
 

 ویزا

 لبنان

 ندارد در بدو ورود  اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار+2قطعه عکس +برگه رزرو هتل +فرم   مشخصات +هزینه ویزا

 ویزا

مالدیو

 ندارد در بدو ورود

 اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار +رزرو هتل +حداقل 50 دلار هر   روز  اقامت 

 (مدت ویزای توریستی مالدیو 30روز است)

 ویزا

 مالزی

 ندارد در بدو ورود  اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار+بلیط رفت و برگشت 

 ویزا   مراکش

 ویزای   توریستی             14 روز کاری  پاسپورت با 7 ماه اعتبار-گواهی اشتغال بکار- کپی شناسنامه و کارت ملی و   6 قطعه عکس4*3 رنگی  تمام رخ -اصل شناسنامه به همراه کپی از کلیه   صفحات آن-اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان   انگلیسی - تمکن مالی - سایر پرینت بانکی a4- حداقل موجودی حساب یا   سپرده برای هر نفر 2/000/000/000ریال باشد -اصل و ترجمه مدرک شغلی   -برای فرزندان زیر 18 سال بدون همراهی یکی از والدین سفر می کنند   رضایت نامه محضری لازم است و نیاز به ترجمه زبان انگلیسی دارد -   اصل  و ترجمه مدارک شغلی  و مالی همسر - فرم مشخصات فردی

 ویزا

 ویتنام

 گروهی ویزا   ندارد در بدو ورود
  • پر کردن فرم درخواست ویزا ویتنام
  • گذرنامه با اعتبار بیشتر از 7 ماه
  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مسافر
  • 2 قطعه عکس پشت سفید 4*6
  • انگلیسی تمکن مالی و پرینت حساب 3 ماهه آخر
 انفرادی ویزا   دارد

15 روز کاری

آبدیت : 01/11/11

 

 ویزا

 هنگ کنگ

 ویزای   توریستی 60 روز کاری  اسکن رنگی پاسپورت با اعتبار حداقل 8 ماه + تمکن مالی بالای   60.000.000 تومان ( هم ریال و هم دلار ) به انگلیسی 
 گواهی اشتغال به کار به انگلیسی با قید سمت و حقوق ماهانه به دلار و   تاریخ شروع به کار 
 دو قطعه عکس 6*4 زمینه سفید + کپی ویزاهای قبلی هنگ کنگ ( در   صورت موجود بودن)

 ویزا

 هند

 عادی 7 تا 10 روز کاری  اصل پاسپورت +دو قطعه عکس6*4 جدید+ کپی صفحه اول ودوم شناسنامه + امضاءمسافر در پاسپورت الزامی میباشد.+کپی از بلیط هوایی  برگشت   به  منظور نشان دادن برنامه سفر  
 حضور مسافر جهت انگشت نگاری در تاریخ مشخص شده از طرف سفارت الزامی میباشد.
  

 ویزا

 یونان

 عادی 10تا14 روز کاری

 گذرنامه با 6ماه اعتبار -کپی از صفحات گذرنامه که مهر خورده باشد-2قطعه عکس   4*3زمینه سفید رنگی-اسنادی مبنی بر وضعیت شغلی متقاضی:

 برای کارمندان بخش دولتی ترجمه رسمی آخرین حکم کارگزینی 

 برای کارمندان بخش خصوصی گواهی اشتغال بکار روی سر برگ رسمی شرکت و به   زبان انگلیسی  

 برای صاحبان شرکت خصوصی ترجمه روزنامه رسمی به همراه رزومه ی شرکت به   زبان انگلیسی ،2سری کپی از اصل مدارک فارسی 

 برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاها کارت بین اللملل دانشجویی یا کارت   عضویت علمی 

 برای مشاغل آزاد ترجمه جواز کسب ویا کارت بازرگانی

 پرینت حساب بانکی باید روی سربرگ انگلیسی بانک و مهر شده -ترجمه یک سند   مالکیت -بیمه نامه مسافرتی -رزرو هتل 

 

 ویزا

 کانادا   

 عادی 20 تا 25 روز کاری  

 اصل پاسپورت های جدید و قدیمی "صفحه اول و صفحاتی که مهر ورود و خروج یا   ویزا دارند باید حتما اسکن شوند -شناسنامه ترجمه شده هریک از متقاضیان -ترجمه   سند ازدواج ،اگر زن و شوهر با هم اقدام کنند (application form)-

 تکمیل فرم اطلاعات خانوادگیfamily information-دو قطعه عکس   5*3در5*4رنگی با پیش زمینه سفید -

 سند ملکی ترجمه شده در صورت وجود

 ترجمه مدرک شغلی برای صاحبان مشاغل جواز کسب ،روزنامه رسمی و آخرین آگهی   تغییرات و تصمیمات ،پروانه نظام مهندسی ،پروانه طبابت و یا پروانه بهره برداری   لازم   است کارمندان نیز باید نامه اشتغال بکار ،سه فیش حقوقی آخر و حکم کارگزینی   یا  حکم  بازنشستگی خود را ارائه دهند.

 گردش حساب 3ماهه یا 6 ماهه اخیر که نشان دهنده ی مبلغ درآمد ماهیانه باشد و   نامه تمکن bank statement به زبان انگلیسی 

 دعوتنامه در صورت وجود به همراه کارت شناسایی و مدارک مالی فرد دعوت کننده و   مدارک اثبات رابطه خویشاوندی متقاظی با شخص دعوت کننده -در صورت نداشتن   دعوت نامه ،ارائه ی رزرواسیون هتل الزامی است -بلیط رفت و برگشت به کانادا

 در صورتی که فرزند زیر 18 سال به تنهایی یا یکی از والدین قصد سفر به کانادا را   دارد نیاز به رضایت نامه کتبی والدین برای خروج فرزند است.

 برای دریافت سوپر ویزا علاوه بر مدارک فوق،لازم است که مدرک اقامت موقت یا دائم   فرد مقیم در کانادا ارائه گردد.

 ویزا

 فیلیپین

 عادی 7 روز کاری

 اصل پاسپورت با اعتبار 6 ماهه- دو قطعه عکس 4*6 زمینه کاملا سفید -

 کپی از موارد زیر :

 تمام صفحات شناسنامه -تمام صفحات سند مالکیت به نام فرد متقاضی -کپی و پرینت از   گردش های مالی 3ماهه اخیر حساب های جاری فرد متقاضی-کپی از گذرنامه فعلی و   ویزا های قبلی -رزرو بلیط هواپیما -رزرو هتل

 مدارک مورد نیاز برای کسبه:

 جواز کسب /کارت بازرگانی

 "تمامی مدارک باید به زبان انگلیسی ترجمه شود"

 

 

  

 ویزا

 آرژانتین 

 عادی 21 روز کاری    -پاسپورت با اعتبار 7 ماه به بالا به همراه امضاء و گذرنامه قبلی          شخص متقاضی -6 قطعه عکس 4*6 رنگی تمام رخ - اصل شناسنامه    و کارت ملی به همراه کپی -پرینت 6 ماهه حساب بانکی و تمکن مالی    به مبلغ 120 میلیون تومان به زبان انگلیسی - تآییدیه رزرو هتل -رزرو    بلیط هواپیما - ضمانت نامه بانکی برای اطمینان از برگشت - در          صورت  وجود سند ملکی،اصل و ترجمه رسمی انگلیسی آن - گزارش    بیمه تآمین  اجتماعی ترجمه شده - حضور شخص جهت انگشت نگاری    الزامی است - بیمه نامه مسافرتی - مدارک شغلی مورد نیاز برای        شاغلین - پر کردن اپلیکیشن فرم ویزا 
 

 ویزا

 نیووی  

 ندارد بدو ورود اصل پاسپورت
  

 ویزا

 ایالات فدرال   میکرونزی  

 ندارد بدو ورود اصل پاسپورت 
 

 ویزا

 جزایر کوک 

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 
    ویزا   جمهوری   پالائو   ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 
   

 ویزا

 تووالو 

 ندارد   بدو ورود اصل پاسپورت 
 

 ویزا

 دومینیکا 

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 

 ویزا

 اکوادور 

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت
        

 ویزا

 بولیوی

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 
 

 ویزا

 هائیتی

 ندارد   بدو ورود اصل پاسپورت 

 ویزا

 نیکاراگوئه 

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 
 

 ویزا

 ونزوئلا 

 ندارد  بدو ورود اصل پاسپورت 
   

 ویزا

 گویان 

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 
 

 ویزا

 سیشل

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 
  

 ویزا

 جیبوتی

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 
 

 ویزا

 کیپ ورد 

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 
 

 ویزا

 کنیا

 ندارد  بدو ورود اصل پاسپورت
   

 ویزا

 کومور 

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 
    

 ویزا

 موریتانی 

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 
   

 ویزا

 اوگاندا 

 ندارد  بدو ورود   اصل پاسپورت 
 

  ویزا

 بیسائو 

 ندارد  بدو ورود   اصل پاسپورت  
  

 ویزا

 توگونام

 ندارد   بدو ورود   اصل پاسپورت  
  

 ویزا

 تانزانیا 

 ندارد  بدو ورود   اصل پاسپورت 

 ویزا

 موزامبیک 

 ندارد  بدو ورود   اصل پاسپورت  
      

 ویزا

 ماداکاسکار 

 ندارد  بدو ورود   اصل پاسپورت 
    

 ویزا

بورکینافاسو 

 ندارد  بدو ورود   اصل پاسپورت  
 

 ویزا

 سائوتومه

 ندارد   بدو ورود  اصل پاسپورت  
 

 ویزا

 کامبوج

 ندارد   بدو ورود  اصل پاسپورت 
 

 ویزا

 کردستان   عراق 

 ندارد  بدو ورود   اصل پاسپورت 
  

 ویزا

 نپال 

 ندارد  بدو ورود   اصل پاسپورت  
    

 ویزا

 سوریه 

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 
   

 ویزا

 تیمور شرقی

 ندارد  بدو ورود   اصل پاسپورت 

 ویزا

 لائوس 

 ندارد  بدو ورود   اصل پاسپورت  

 ویزا

 مالدیو 

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت  
    

 ویزا

 ماکائو

 ندارد  بدو ورود   اصل پاسپورت 

  ویزا

 قبرس   شمالی 

 ندارد  بدو ورود  اصل پاسپورت 

 ویزا

 هلند

 توریستی 14 روز کاری 

 مدارک ویزا هلند جهت اخذ ویزا کشورهلند                    1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی                            .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور هلند                                                     ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                      2- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفحات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                     3- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                         4-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    5- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان و تمکن مالی به زبان هلندی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )     گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                 6-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                  الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی   ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷                                                         ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی                            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی                                       ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                   7-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان هلندی الزامی است.                                       8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                    9-اصل و ترجمه هلندی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                                            *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ 9۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.   توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل 9۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.    مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 

 ویزا

 فرانسه

 توریستی 14 روز کاری 

مدارک ویزای آلمان  جهت اخذ ویزا کشور آلمان

      1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور فرانسه                                                      ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                      2- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                                        3- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                4-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    5- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان فرانسوی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          6-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷           ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی          ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                               7-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان  آلمانی الزامی است.              8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                            9-اصل و ترجمه آلمانی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.

توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق  انگلیسی      می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.                                                          مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 ویزا

 انگلستان

 توریستی 20 روز کاری   

 - پاسپورت معتبر با 6 ماه اعتبار به بالا - یک قطعه عکس 5*3در5*4 که بیشتر از   شش ماه نگذشته باشد -  مشخصات تور و پرواز - دعوت نامه - نامه شغلی شامل   فیش های حقوقی،مالیاتی،نامه از کارفرما،مدرک ثبت شرکت،مدرک بانکی شرکت در   صورت دانشجو یا تحصیل بودن،مدرک ترجمه شده به انگلیسی از گواهی اشتغال به   تحصیل 

 - رزرو تایید شده هتل و بلیط - تاتییدیه آژانس

 - مدارک اضافی دیگر :سند ازدواج،طلاق،سندهای ملکی،مدارک ملکی دال بر حضور   یکی از افراد خانواده در ایران 

 -تست بیماری سل

 ویزا

 آلمان

 توریستی 14 تا 20 روز کاری

مدارک ویزا آلمان جهت اخذ ویزا کشورآلمان                   1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به  آلمان                                                   ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                      ۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                                        ۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                ۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    ۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان آلمانی و تمکن مالی به زبانآلمانی  و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          ۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷           ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی          ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                               ۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان فرانسوی الزامی است.           ۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                        ۹-اصل و ترجمه فرانسوی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.   توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.    مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 

 ویزا

 جمهوری  چک

 توریستی  14تا 20 روز کاری  

مدارک ویزا چک  جهت اخذ ویزا کشور چک                      1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور چک                                                     ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                      ۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                                        ۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                ۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    ۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          ۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷           ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی          ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                               ۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان فرانسوی الزامی است.           ۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                        ۹-اصل و ترجمه فرانسوی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.   توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.    مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید


 ویزا

 بلژیک

 توریستی  2 تا 3 هفته کاری 

 مدارک ویزا بلژیک  جهت اخذ ویزا کشو بلژیک              1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور بلژیک                                                    ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                      2- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                    3- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                ۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    ۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان بلژیکی  و تمکن مالی به زبانبلژیکی  و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          ۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷      ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی                            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی                                ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است            ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                   ۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان فرانسوی الزامی است.                                     ۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                      ۹-اصل و ترجمه انگلیسی  قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                                        *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                        چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .            لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.                                       توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.                                            مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 

 ویزا

 ایتالیا

 توریستی  3 تا 4 هفته کاری 

 -اصل شناسنامه -گذرنامه با 6 ماه اعتبار به بالا که از صفحه یک تا پنجم مهر خورده باشد  -دو قطعه عکس 5*4 در 5*3 زمینه روشن که کمتر از شش ماه نگذشته باشد - فرم اشتغال  به کار برای کارمندان دولتی و خصوصی - فرم اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و دانش  آموزان -مدرک تحصیلی - بیمه نامه مسافرتی با پوشش حداقل 30 هزار یورو - رزرو بلیط  رفت و برگشت هواپیما - رزرو هتل - در صورت شاغل بودن،مدرک رسمی و قانونی دال بر  شغل و اعتبار شغلیشان - گردش حساب و تمکن مالی به مبلغ 120میلیون تومان - گزارش  تأمین اجتماعی به همراه ترجمه آن 

 ویزا

 پرتغال

 توریستی  4 تا 5 هفته کاری  

مدارک ویزای پرتغال جهت اخذ ویزا کشور پرتغال

۱-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .

الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور پرتغال

ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد

۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)

۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.

۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند

۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )

گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.

۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی

الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی
ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷
ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی
د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی
ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت
و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی
ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است

ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی

۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان پرتغالی الزامی است.

۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

۹-اصل و ترجمه ی پرتغالی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما 

در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.

*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .

لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.

توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق پرتغالی می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است

کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد

ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.

مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 

 

 ویزا

 سوئیس

 توریستی  4 تا 5 هفته کاری    

مدارک ویزای سوئیس جهت اخذ ویزا کشور سوئیس

۱-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .

الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشورسوئیس

ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد

۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)

۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.

۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند

۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )

گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.

۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی

الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی
ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷
ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی
د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی
ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت
و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی
ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است

ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی

۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان رومانش/فرانسوی/آلمانی  الزامی است.

۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

۹-اصل و ترجمه ی رومانش/فرانسوی/آلمانی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما 

در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.

*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .

لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.

توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق رومانش/فرانسوی/آلمانی می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است

کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد

ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.

 

مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 

 

 ویزا

 اتریش

 توریستی  4 تا 6 هفته کاری   مدارک ویزا اتریش  جهت اخذ ویزا کشور اتریش                    1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور اتریش                                                 ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                      ۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                                        ۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                ۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    ۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان اتریشی و تمکن مالی به زبان اتریشی  و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          ۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷           ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی          ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                               ۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان فرانسوی الزامی است.           ۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                        ۹-اصل و ترجمه فرانسوی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.   توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.    مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید
 

 ویزا

 دانمارک 

 توریستی  3 تا 5 هفته کاری   مدارک ویزا دانمارک جهت اخذ ویزا کشور دانمارک                     1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور دانمارک                                                                  ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                 2- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                                        3- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                4-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    5- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبا دانمارک و تمکن مالی به زبان انگلیسی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به دانمارکی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          ۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷           ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی          ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                               ۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان فرانسوی الزامی است.           ۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                        ۹-اصل و ترجمه فرانسوی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.   توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.    مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید
 

 ویزا

 استونی 

 توریستی  4 تا 5 هفته کاری    - پر کردن اپلیکیشن فرم ویزا به زبان انگلیسی - دو قطعه عکس 5*4 در 5*3  که هشتاد  درصد عکس صورت باشد - دعوت نامه (در صورت نداشتن دعوت نامه رزرو هتل الزامی  است ) - رزرو بلیط هواپیما - رزرو یا پیش پرداخت هتل - مدارک بانکی و مالکی شامل  تمکن و گردش حساب 3 تا 6 ماهه گذشته که باید به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد -  مدارک شغلی مورد نیاز - اسناد ملک،خودرو و سایر مدارک ترجمه شده باید باشد - بیمه  نامه که باید حداقل تا 30 هزار یورو را پوشش دهد - کپی پاسپورت و ویزاهای شنگن قبلی -ترجمه گزارش بیمه تأمین اجتماعی    

 ویزا

 فنلاند 

 توریستی  3 تا 4 هفته کاری   مدارک ویزا فنلاند جهت اخذ ویزا کشورفنلاند                      1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور فنلاند                                                      ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                      ۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                                        ۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                ۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    ۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان فنلاندی و تمکن مالی به زبان فنلامندی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          ۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷           ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی          ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                               ۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان فرانسوی الزامی است.           ۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                        ۹-اصل و ترجمه فنلاندی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.   توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.    مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 ویزا

 مجارستان 

 توریستی  3 تا 4 هفته کاری   مدارک ویزا مجارستان  جهت اخذ ویزا کشورمجارستان             1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشورمجارستان                                                   ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                      2- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                                        3- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                ۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    ۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان مجاری  و تمکن مالی به زبا مجاری و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          6-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷           ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی          ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                               7-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان فرانسوی الزامی است.           8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                        9-اصل و ترجمه فرانسوی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.   توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.    مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 ویزا

 ایسلند

 توریستی  3 تا 5 هفته کاری    مدارک ویزا ایسلند جهت اخذ ویزا کشورایسلند                       1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور ایسلند                                                  ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                      2- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                                        3- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                4-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    5- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان ایسلندی و تمکن مالی به زبان ایسلندی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          6-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷           ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی          ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                               7-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان فرانسوی الزامی است.           8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                        9-اصل و ترجمه فرانسوی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.   توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.    مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید
 

 ویزا

 لتونی 

 توریستی  4 تا 5 هفته کاری    مدارک ویزا لتونی جهت اخذ ویزا کشور لتونی                  1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشو لتونی                                                     ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                      2- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                                        3- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                4-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    5- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبانلتونیایی و تمکن مالی به لتونیایی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          6-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷           ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی          ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                               7-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان لیتونیایی الزامی است.           8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                        9-اصل و ترجمه فرانسوی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.   توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.    مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید
 

 ویزا

 لیتوانی

 توریستی  3 تا 5 هفته کاری   مدارک ویزا لیتوانی  جهت اخذ ویزا کشورلیتوانی                      1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور لیتوانی                                                     ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                      2- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                                        3- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                4-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    5- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان لیتوانی و تمکن مالی به زبان لیتوانیایی  و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          6-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷           ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی          ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                               7-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان لیتوانیایی الزامی است.           8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                        9-اصل و ترجمه لیتوانیایی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.   توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.    مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید
 

 ویزا

 لوکزامبورگ

 توریستی  3 تا 5 هفته کاری    مدارک ویزا لوکوزامبورگ جهت اخذ ویزا کشور لوکوزامبورگ                     1-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور لوکوزامبورگ                                                   ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد                                      2- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)                                        3- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.                4-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند                    5- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان آلملنی و تمکن مالی به زبان آلمانی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )          گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.                                                          6-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی                                                         الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی               ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷           ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی            د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت                                         و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی          ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است           ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی                                               7-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان فرانسوی الزامی است.           8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار                                                        ۹-اصل و ترجمه فرانسوی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.                *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.                                                          چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .                                                         لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.   توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق چک می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.    مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید
 

 ویزا

 مالت 

 توریستی  3 تا 5 هفته کاری    

مدارک ویزای مالت جهت اخذ ویزا کشور مالت

۱-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .

الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور مالت

ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد

۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)

۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.

۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند

۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )

گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.

۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی

الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی
ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷
ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی
د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی
ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت
و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی
ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است

ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی

۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان انگلیسی الزامی است.

۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

۹-اصل و ترجمه ی انگلیسی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما 

در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.

*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .

لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.

توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق انگلیسی می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است

کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد

ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.

مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 

 ویزا

 نروژ

 توریستی  3 تا 4 هفته کاری    

مدارک ویزای نروژ جهت اخذ ویزا کشور نروژ

۱-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .

الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور نروژ

ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد

۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)

۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.

۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند

۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )

گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.

۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی

الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی
ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷
ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی
د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی
ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت
و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی
ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است

ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی

۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان نروژی الزامی است.

۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

۹-اصل و ترجمه ی نروژی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما 

در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.

*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .

لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.

توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق نروژی می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است

کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد

ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.

مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 

 

 ویزا

 لهستان 

 توریستی  4 تا 5 هفته کاری    

مدارک ویزای لهستان جهت اخذ ویزا کشور لهستان

۱-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .

الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور لهستان

ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد

۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)

۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.

۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند

۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )

گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.

۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی

الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی
ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷
ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی
د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی
ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت
و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی
ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است

ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی

۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان لهستانی الزامی است.

۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

۹-اصل و ترجمه ی لهستانی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما 

در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.

*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .

لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.

توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق لهستانی می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است

کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد

ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.

مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 

   ویزا   اساواکی   توریستی  3 تا 5 هفته کاری  

مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 

 

  

 ویزا

 اسلونی

 توریستی  4 تا 6 هفته کاری    

مدارک ویزای اسلوونی جهت اخذ ویزا کشوراسلوونی

۱-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .

الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشوراسلوونی

ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد

۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)

۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.

۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند

۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )

گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.

۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی

الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی
ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷
ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی
د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی
ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت
و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی
ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است

ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی

۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان اسلواکیایی الزامی است.

۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

۹-اصل و ترجمه ی اسلواکیایی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما 

در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.

*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .

لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.

توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق اسلوکیایی می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است

کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد

ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.

مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 

 

 ویزا

 اسپانیا 

 توریستی  4 تا 6 هفته کاری    

مدارک ویزای اسپانیا جهت اخذ ویزا کشور اسپانیا

۱-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .

الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور اسپانیا

ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد

۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)

۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.

۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند

۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )

گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.

۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی

الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی
ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷
ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی
د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی
ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت
و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی
ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است

ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی

۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان اسپانیایی الزامی است.

۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

۹-اصل و ترجمه ی اسپانیایی قرارداد همکاری مابین مسافر و کارفرما 

در سفارتخانه های حوضه شنگن حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری لازم و الزامی می باشد.

*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان در وجــه آژانــس آشاسیر پارس جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد و افزایش می یابد .

لازم بذکـر اسـت با توجه به شغل و پوزیشن مسافر غیر از مدارک ذکر شده هر مدرک دیگری که نیاز باشد جهت ارائه به سفارت الزامی است و توسط کانتر مربوطه دریافت می‌شود.

توجه داشته باشید : کلیه مدارک نیاز به ترجمه دقیق اسپانیایی می باشد و از تایید وزارت امور خارجه بی نیاز است

کلیه مدارک ذکر شده جهت ارائه به سفارت حداقل یک هفته قبل از از انگشت نگاری به کانتر مربوطه تحویل داده شود و در صورت عدم رعایت تاریخ موصوف مسئولیت کسری مدارک به عهده مسافر می باشد

ضمانت بازگشت جهت صدور ویزای شینگن حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد تومان بنا به تشخیص کانتر مربوطه می باشد.

قابل توجه مسافرین عزیز خواهشمند است گول شیادان و سودجویان را در حوزه ویزای شینگن و اقامت را نخورید و نیز توجه داشته باشید اعتبار آژانس مجری در سفارت  مذکور هرچقدر بالاتر باشد به همان مقدار ضمانت بازگشت مسافر بیشتر می گردد و به همین جهت احتمال صدور ویزا نیز افزایش می یابد لذا در مواجهه با همکارانی که ضمانتنامه کمتری دریافت می کنند هشیار باشید و به ریسک اصدار ویزای خود توجه لازم را داشته باشد.

مسافر گرامی خواهشمند است از همراه آوردن کودک زیر ۱۲ سال تحت هر عنوان به مرکز ویزا خودداری فرمایید

 

 

 ویزا

 سوئد 

 توریستی  3 تا 5 هفته کاری    

مدارک ویزای سوئد جهت اخذ ویزا کشور سوئد 

۱-اصل پاسپورت همراه  امضاء، مسافر با پاسپورت های قبلی با کپی  تمامی صفحات دارای مهر ورود و خروج و ویزاهای قبلی .

الف-مدت اعتبار گذر نامه  حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود به کشور سوئد

ب.ارائه گذرنامه جداگانه جهت افرادی که گذر نامه یکی دارن برای هر نفر الزامی می باشد

۲- اصل شناسنامه جدید با  ترجمه تمامی صفخات  به همراه کپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالاتر از ۱۵ سال حتما می بایست عکس دار باشد.)

۳- ۲ قطعـه عکـس ۳.۵ * ۴.۵ رنگـی، ۸۰ درصد صورت، تمـام رخ از جلو با زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو ، بـدون خنده یا لبخنـد ، بـدون هر گونه عینـک ، دایره  صورت کاملا واضح و  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای سه مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت ها و ویزاهـای قبلی تحت هیچ عنوان یکی نباشـد.

۴-ارائه ترجمه سند مالکیت شامل انبار سوله آپارتمان زمین کارخانه یا غیره به همراه اصل سند

۵- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و حتما به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در ۱ روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک مذکور باشد . (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان باشد )

گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت حنما به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از هشت  روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.

۶-ترجمه مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت مدت همکاری حقوق دریافتی ماهانه و حکم کارگزینی و سفید آخر حقوقی

الف : جهت پزشکان محترم : حکم کارگزینی از بیمارستان یا پروانه مطب کارت نظام پزشکی پروانه دائم پزشکی
ب: جهت وکلا : پروانه وکالت از کانون وکلا یا ۱۸۷
ج: مشاغل دولتی یا نیمه دولتی : آخرین فیش حقوقی با نامهای از سازمان مربوطه که در آن مدت اشتغال سمت کارمند میزان حقوق دریافتی ذکر شده باشد و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی و حکم کارگزینی و دو فیش آخر حقوقی
د : مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر سمت میزان حقوق و مدت اشتغال به همراه دو فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان تامین اجتماعی
ه : در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب آخرین آگهی تغییرات و مدارک فعالیت
و : معلمان و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی : گواهی اشتغال به کار که در آن سمت مدت اشتغال و میزان حقوق قید شده باشد به همراه دو فیش حقوق اصل حکم کارگزینی با سابقه تامین اجتماعی همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی
ز:دانش آموزان و دانشجویان :اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ریز نمرات و در صورت صفر در سال تحصیلی رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه دقیقا جهت محصلان ای که در وسط سال تحصیلی بسته صفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیر مدرسه با ذکر تاریخ سفر رفت و برگشت جهت سفارت الزامی است

ح: بازنشسته ها: ارائه اصل حکم بازنشستگی، و ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی

۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از از والدین تمایل به سفر دارند رضایت نامه محضری بی قید و شرط والد دیگر که در سفر حضور ندارد به زبان سوئدی الزامی است.